Vedtægter

 

 

 

 

Kaj og Stjernernes vedtægter

 

Randers den 01-01-2013

 

Vedtægter for Kaj og Stjernerne

 

 

 

Foreningens navn er: Kaj og Stjernerne

 

Foreningens hjemsted er: Randers kommune. Formandens adresse.

 

Foreningens formål er: At arbejde for at udbrede kendskabet til ægte akustisk musik, gennem optræden, samspilssessioner, og andet som er befordrende for udbredelsen. Desuden bemærkes det at et eventuelt overskud, skal gives til velgørende formål i lokalområdet.

 

Medlemskab: Medlemskab opnås ved blive registreret i mail kartotek hos Kaj og Stjernerne. Det bemærkes at medlemmer forventes at have interesse i foreningens virke, og at udvise behørig deltagelse heri.

 

 

Bestyrelsen: Vælges på årlig generalforsamling, ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Der vælges 3 personer. Formand, kasserer og sekretær. Tegningsret forbeholdes de 3 bestyrelsesmedlemmer enkeltvis. Revisor vælges ligeledes på årlig generalforsamling.

 

Regnskab: Gennemgås på generalforsamling. Evt overskud fordeles efter lovene, og af de 3 bestyrelsesmedlemmer. Der oprettes en foreningskonto, som skal have adgang af kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. Dette medlem udpeges af bestyrelsen.

 

Vedtægtsændringer: Forslag sendes til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Vedtages/forkastes på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

 

 

Ophør af foreningen: Ved ophør skal eventuelle aktiver gives til velgørende formål i lokalområdet.

 

 

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 28-12-2012

Ændringer tilføjet den 26-02-2014

Ændringer tilføjet den 13-10-2017